Duinen en mensen van Kennemerland tot Texel (combinatie van 3 delen met zeer scherpe prijs)

Artikelnummer: COMBI 08

Combinatiepakket Duinen en mensen:
Texel
Kennemerland
Noordkop en Zwanenwater


 


Alleen voor leden natuurbeschermingsorganisaties en historische verenigingen

Beschikbaarheid: Niet op voorraad

Set prijs: € 59,50

Prijs zoals geconfigureerd: € 59,50

Productbeschrijving
Details

Duinen en mensen: Kennemerland

Archeologie

Al in de bronstijd lieten kustbewoners sporen achter in de ondergrond van de Noordkop. Wat zeggen al die verspreide vondsten uit de Vikingtijd en eerder?

 

Natuur

De duinen van de Noordkop bevatten een parel van Europese allure: Het Zwanenwater. Duinmeren vol vogels omzoomd door zeer bloemrijke natuur. Ook de Noordduinen met vele duinvogels, de Helderse duinen met de Harmplas en Mariendal zijn zeer de moeite waard, evenals verspreide oude nollen, gelegen in het cultuurlandschap.

 

Historie

De eilanden Huisduinen (eens 8km westwaarts gelegen) en Callantsoog waren na de middeleeuwen de laatste vaste elementen in een bijna weggeslagen landschap. Hoe veroverde de mens het land weer terug? Uniek zijn de landinwaarts gelegen nollen en de oude dijken: nu deels vermomd als langgerekte duinketens.

 

Archeologie, natuur en historie in een samenhangend, beeldend verhaal. 
Kennis up to date gepresenteerd en zeer leesbaar

 

Duinen en mensen: Noordkop en Zwanenwater

Archeologie

5000 jaar lang lieten kustbewoners sporen achter in het zand van Kennemerland. Het boek werpt een nieuw licht op onze ontstaansgeschiedenis in de vroege middeleeuwen.

 

Natuur

De duinen: een oase van rust aan de rand van metropool Holland, met een natuurlijke rijkdom die Europees gezien onovertroffen is.

 

Historie

Graven van Holland maar ook rijke Amsterdammers. Over de unieke duinen bij Bergen, maar ook over landgoederen, bosaanleg en natuurherstel van eind vorige eeuw.

 

Duinen en mensen: Texel

De duinen van Texel hebben een fascinerende geschiedenis. Een landschap vol schakeringen. Van de piepjonge Hors in het zuiden tot intieme, middeleeuwse hoekjes cultuurland achter de duinenrij: de Mient.
De beroemde Slufter en Muy waren eeuwen geleden weinig meer dan een breed strand.
De rijke valleien achter Den Hoorn komen voort uit een deels aangroeiende kust.
Eierland was tot 1630 een eiland.

 

Natuur

De Texelse duinen en kwelders zijn van een betoverende schoonheid en hebben Europese allure: uitgestrekte hellingen met duinrozen, heidevelden, duinmeertjes met soms exclusief ‘Texelse’ soorten. Met een zuidpunt waar de kust zich uitbreidt en nieuwe moerassen ruimte bieden aan kiekendieven en blauwborsten. Over het komen en gaan van natuur, in het ruim 100 jaar oude bos en in het open duin: meeuwen, wulpen, lepelaars en vele soorten orchideeën. Over het grondwater dat duinvalleien roze laat oplichten. En hoe de Texelse natuur steeds verandert.

 

Historie en archeologie

Onder de Waddeneilanden neemt Texel - waarvan de oudste delen al sinds de steentijd bewoond zijn - een uitzonderlijke plek in. Hoewel de huidige duinen ‘jong’ zijn en arm aan archeologische sporen, is er toch veel historie in dit landschap te zien. De duinen hadden nooit deze vorm gehad als helmplanters er niet vele stuifdijken hadden aangelegd. Ook duinboeren, konijnenjagers, waterwinners, bosbouwers en sinds een eeuw natuurbeheerders en recreatieondernemers hebben duin en kwelder benut en veranderd.

 

Voor wie houdt van rijk beeld en een kernachtig verhaal over een landschap in ontwikkeling. Met honderden vaak geheel nieuwe kaarten en foto’s.

www.duinenenmensen.nl

Extra informatie
Extra informatie
ISBN COMBI 08
Auteur
Illustrator
Bindwijze gebonden
Afmetingen 0,0 x 0,0 x 0,0 cm
Aantal pagina's
Verschenen in
Druk
Uitgeverij Uitgeverij Natuurmedia
Over de uitgeverij

Natuurmedia

 

 

Klik hier voor alle titels van uitgeverij Natuurmedia op deze site

 

NatuurMedia staat voor vernieuwende en verrassend mooie, intelligente boeken over natuur, landschap en geschiedenis. We geven landelijke populairwetenschappelijke titels uit, bijvoorbeeld het boek Opgewarmd Nederland, het eerste (in 2004) dat in ons land breed aandacht gaf aan klimaatverandering. Maar ook boeken met een regionale oriëntatie: de Duinen en mensenreeks. Daarnaast ‘klassieke’ natuurboeken als de Winterflora brengen we op de markt, vaak in samenwerking met wetenschappers, maatschappelijke organisaties of verenigingen.

 

De uitgeverij heeft veel ervaring met begeleidende websites en het ontwikkelen van film en ander beeld materiaal (kaarten, artist-impressies) dat aansluit op onze titels: zie www.duinenenmensen.nl

 

Duinen en mensen omvat een serie boeken over de Nederlandse kust die inhoudelijk en qua beeld een nieuwe standaard zetten. Duinen en mensen Kennemerland (2009) Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater (2011), Duinen en mensen Texel (2013) en het online magazine Duinenenmensen.nl

 

Onze in binnen- en buitenland geliefde kustgebieden en Waddeneilanden worden opnieuw ontsloten voor een breed en geïnteresseerd publiek. Cultuur en natuur van het kustlandschap worden gelijkwaardig en veelzijdig beschreven. Met honderden nieuwe kaarten en de laatste stand van wetenschap.

 

Binnenkort verschijnt: Botanische tuinen in Nederland.

Info: www.natuurmedia,nl

 

Rolf Roos Uitgever

postbus@natuurmedia.nl